ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Backend Developer

นักพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Full-Stack Developer หรือ Server-Side Developer มีหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาลอจิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การผสานฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อ API สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

ตัวอย่าง JD ของตำแหน่ง Backend Developer

1. Design and develop server-side logic

เขียนโค้ดที่ clean, มีประสิทธิภาพ และมีการทำ documentation ไว้อย่างดีในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Java, Python, Ruby, หรือ PHP เพื่อสร้างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเว็บแอปพลิเคชัน

2. Integrate with databases

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ (เช่น MySQL, MongoDB, PostgreSQL) เพื่อเก็บและเรียกคืนข้อมูล โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์และสม่ำเสมอ

3. Create APIs

พัฒนา RESTful APIs (Application Programming Interfaces) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างส่วนหน้าและส่วนหลัง เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการผสานกับบริการอื่น ๆ

4. Implement security measures

ให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและอนุญาตการเข้าถึงที่ปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทำงานร่วมกับนักพัฒนาฝั่งหน้า วิศวกร DevOps และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการผสานฝั่งเซิร์ฟเวอร์กับฝั่งหน้าและสถาปัตยกรรมระบบโดยรวมทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ

5. Troubleshoot and debug code

แก้ไขปัญหาในโค้ดเพื่อรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

6. Optimize database queries

ดำเนินการค้นหามีประสิทธิภาพและลดโหลดของฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพ

7. Monitor and analyze system performance

ใช้เครื่องมือเช่น New Relic, Prometheus, หรือ Grafana เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ ระบุจุดที่เป็นคอขวด และปรับปรุงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

8. Stay up-to-date with technology trends

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เฟรมเวิร์ค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการพัฒนาเว็บอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและมีส่วนร่วมในการเติบโตของทีม

ตัวอย่าง KPIs ของตำแหน่ง Backend Developer

1. Code Quality

จำนวนบั๊กที่แก้ไขต่อสัปดาห์/เดือน, ความครอบคลุมของโค้ด (เช่น การทดสอบหน่วย การทดสอบการบูรณาการ)

เมตริกการบำรุงรักษาโค้ด (เช่น ความซับซ้อนเชิงวงจร, ความซับซ้อนของ Halstead)

2. Productivity

จำนวนบรรทัดของโค้ดที่เขียนต่อวัน/สัปดาห์, ฟีเจอร์ที่พัฒนาต่อสปรินต์/Launch, เวลาที่ใช้ในการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่


3. Availability and Uptime

เปอร์เซ็นต์ของระบบที่พร้อมใช้งาน, เวลาที่ใช้ในการตรวจจับข้อผิดพลาด (MTTD) และเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขข้อผิดพลาด (MTTR), เปอร์เซ็นต์ของคำขอที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเกณฑ์เวลาที่กำหนด

4. Performance

เวลาตอบสนองเฉลี่ยสำหรับการร้องขอ API หรือการโหลดหน้าเว็บ, จำนวนคำขอที่ประมวลผลต่อวินาที, อัตราข้อผิดพลาดหรือตัวข้อยกเว้นต่อนาที/ชั่วโมง

5. Scalability

ความสามารถในการรองรับการเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกหรือโหลดโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก, ความสามารถในการขยายตามความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น

6. Security

จำนวนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ตรวจพบและแก้ไข, การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (เช่น OWASP), อัตราความสำเร็จในการทดสอบการเจาะระบบหรือการประเมินความเสี่ยง

7. Collaboration and Communication

จำนวนบั๊กที่รายงานโดยทีมอื่นหรือนักพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, การเข้าร่วมการตรวจสอบโค้ดหรือการเขียนโค้ดร่วมกัน

8. Knowledge Sharing

จำนวนบทความในบล็อก, บทความ หรือการนำเสนอในหัวข้อทางเทคนิคไม่ต่ำกว่า 10 บทความต่อปี และมี ความถี่ในการเข้าร่วมหรือพูดในงานประชุม, การพบปะ หรือ webinar

9. Innovation and Experimentation

จำนวนเทคโนโลยีใหม่หรือเฟรมเวิร์คที่ทดลองใช้ ไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งต่อปี และมีอัตราความสำเร็จในการนำแนวทางใหม่ ๆ หรือโซลูชั่นใหม่มาใช้ ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี

10. Customer Satisfaction

ได้คะแนน Net Promoter Score (NPS) สำหรับลูกค้าภายในหรือภายนอก ไม่ต่ำกว่า 90%

ข้อเสนอแนะหรือคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง