Tag: Job Description

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Accountant Supervisor

  ตำแหน่ง Accountant Supervisor หรือตำแหน่งผู้ควบคุมบัญชี หรือ นักบัญชีอาวุโส โดยทั่วไปจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบัญชีและการกำกับดูแลการทำงานของทีมบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่างานทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานบัญชีภายในทีม Photo by Vitaly Gariev on Unsplash Key Responsibilities: 1. Accounting Functions: ดูแลและจัดการการดำเนินงานด้านบัญชีประจำวัน รวมถึงการบันทึกบัญชี การวางงบประมาณ การพยากรณ์ และการรายงานทางการเงิน 2. Supervision: นำทีมงานบัญชี นักบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอื่น ๆ โดยให้คำแนะนำ การฝึกอบรม และการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. Budgeting and Forecasting: พัฒนา ดำเนินการ และจัดการงบประมาณและการพยากรณ์สำหรับแผนกต่าง ๆ หรือโครงการภายในองค์กร 4. Financial Analysis: วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อระบุแนวโน้ม พื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง และโอกาสในการลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ 5. Compliance: ควบคุมดูแลว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ…

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Senior Sales Representative

  ตำแหน่ง Senior Sales Representative หรือตัวแทนขายอาวุโส เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ที่มีหน้าที่ในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจผ่านการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมีความรับผิดชอบหลักและทักษะที่จำเป็นดังนี้ Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash ตัวอย่าง Job Description 1. Lead Generation: Identify, pursue, and qualify new leads and opportunities. 2. Sales Calls: Conduct phone calls, meetings, and presentations to prospective customers to promote products/services and close deals. 3. Relationship Building: Develop and maintain strong relationships…

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Web Admin

  ตำแหน่งงานผู้ดูแลเว็บไซต์ (also known as a Web Administrator or Digital Content Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ขององค์กร อินทราเน็ต หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ. ตำแหน่งหน้าที่นี้จะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเว็บไซต์ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น, พัฒนาเว็บไซต์, และเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาออนไลน์ให้ตอบโจทย์ของผู้เยี่ยมชมให้ตรงตามเป้าหมายธุรกิจมากที่สุด Photo by Desola Lanre-Ologun on Unsplash Key responsibilities of a Web Admin may include: 1. Content Management: Overseeing the creation, editing, publishing, and archiving of website content (text, images, videos, etc.) to ensure accuracy, relevance, and consistency. 2.…

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Customer Service Senior Supervisor

  หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้าเป็นบทบาทที่มีหน้าที่ความเป็นผู้นำในการดูแลและบริหารทีมตัวแทนบริการลูกค้า ต่อไปนี้เป็นการสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป Photo by SEO Galaxy on Unsplash Key Responsibilities: 1. Team Management: พัฒนาทีมงานบริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้าในระดับที่ยอดเยี่ยม รวมถึงเป้าหมายด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. Customer Service Strategy: พัฒนาและนำกลยุทธ์, กระบวนการ และขั้นตอนการบริการลูกค้ามาใช้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการสอบถาม, ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. Operational Excellence: ดูแลการดำเนินงานประจำวันของทีมบริการลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย, ขั้นตอน และข้อกำหนดทางกฎหมายของบริษัท 4. Performance Management: วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (เช่น อัตราการแก้ไขปัญหาในครั้งแรก, เวลาตอบสนอง, ความพึงพอใจของลูกค้า) ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และดำเนินการแก้ไข โดยที่เราสามารถนำเอาซอฟท์แวร์ระบบประเมินผลออนไลน์อย่าง EsteeMATE มาช่วยได้ 5. Employee Development: ฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา และชี้แนะสมาชิกในทีมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ, ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการบริการลูกค้า 6. Process Improvement:…

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Sale Support

  บทบาทของผู้ช่วยด้านการขายหรือ Sales Support professional, หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Sales Assistant,โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ทีมขาย ช่วยเหลือลูกค้า และผู้มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อนั้นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย จะมีตัวอย่างหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ Photo by Scott Graham on Unsplash 1. Customer Service: ตอบคำถามลูกค้า, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2. Sales Support: ช่วยซัพพอร์ตทีมขายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่ง และข้อมูลอื่นๆที่นำไปใช้ในการเสนอราคา 3. Lead Generation: ตรวจสอบคุณภาพของลีดที่เติดต่อเข้ามา สามารถระบุได้ว่ารายไหนมีโอกาสที่จะปิดการขายได้ ส่งต่อลีดที่มีโอกาสสูงให้กับทีมขายทำการปิดการขาย 4. Data Entry: บันทึกขัอมูลลูกค้าให้ถูกต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ 5. Research and Analysis: หาข้อมูลทำการวิจัยตลาด, วิเคราะห์แนวโน้มการขาย และนำเอาข้อมูลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์การขาย 6. Communication: สื่อสารกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ อย่างโทรศัพท์ อีเมล์ แชท ให้มีประสิทธิภาพ…

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Hospitality Manager

  ผู้จัดการฝ่ายการต้อนรับ (Hospitality Manager) หรือที่รู้จักกันในชื่อผู้จัดการโรงแรมหรือผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานประจำวันของโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการด้านการต้อนรับอื่นๆ เป้าหมายหลักของบทบาทนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าแขกจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม มีหน้าที่รับผิดชอบตาม Job Descriptions ต่อไปนี้ Photo by Alexandr Popadin on Unsplash ตัวอย่าง Job Descriptions ของผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ 1. Leadership: ดูแลและจัดการทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ รวมถึงแผนกต้อนรับ, แม่บ้าน, อาหารและเครื่องดื่ม, ซ่อมบำรุง และพนักงานสนับสนุนอื่นๆ 2. Operations Management: ควบคุมการดำเนินงานประจำวันของโรงแรม รวมถึงบริการแขก, การเตรียมห้องพัก, บริการอาหารและเครื่องดื่ม และการซ่อมบำรุง 3. Financial Management: วิเคราะห์รายงานทางการเงิน, กำหนดงบประมาณ และจัดการค่าใช้จ่าย 4. Guest Services: บริการเพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม โดยการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 5. Marketing and Sales: พัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ 6.…