ตัวอย่าง Job Description ของธุรกิจงานโรงแรม

การเขียน Job Description (คำบรรยายลักษณะงาน) สำหรับงานในโรงแรมมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยในการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้สมัคร นอกจากนี้ยังช่วยในการบริหารจัดการงานและการสื่อสารภายในองค์กรได้ดีขึ้น โครงสร้างและเนื้อหาที่ควรจะมีใน Job Description สำหรับงานโรงแรมมีดังนี้:

Photo by Fernando Álvarez Rodríguez on Unsplash

โครงสร้างของ Job Description

 1. ตำแหน่งงาน (Job Title)
  • ชื่อของตำแหน่งงาน เช่น Receptionist, Housekeeper, Chef เป็นต้น
 2. วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)
  • สรุปโดยย่อว่าตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร
 3. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
  • รายละเอียดของงานที่ต้องทำ เช่น รับผิดชอบในการต้อนรับลูกค้า ทำความสะอาดห้องพัก หรือจัดเตรียมอาหาร เป็นต้น
 4. คุณสมบัติที่ต้องการ (Qualifications)
  • การศึกษาขั้นต่ำที่ต้องการ
  • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะที่จำเป็น เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 5. ทักษะและความสามารถ (Skills and Competencies)
  • ทักษะเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์ เช่น การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน เป็นต้น
 6. เงื่อนไขการทำงาน (Working Conditions)
  • รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาทำงาน กะการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 7. ผลประโยชน์และสวัสดิการ (Benefits and Perks)
  • รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการอื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ วันหยุดพักร้อน เป็นต้น
 8. สายการบังคับบัญชา (Reporting Line)
  • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ต้องรายงานผลการทำงานและผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อ

Photo by Crew on Unsplash

การเขียน Job Description ที่ชัดเจนและครอบคลุมจะช่วยให้กระบวนการคัดเลือกและการบริหารจัดการพนักงานในโรงแรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานในโรงแรมมีหลากหลายตำแหน่งที่ครอบคลุมการให้บริการและการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ตำแหน่งงานหลักในโรงแรมมีดังนี้:

1. แผนกต้อนรับ (Front Office)

 • Receptionist (พนักงานต้อนรับ) ต้อนรับและเช็คอิน/เช็คเอาท์ลูกค้า (⭐ ดูตัวอย่าง JD)
 • Concierge (พนักงานบริการลูกค้า) ให้ข้อมูลและบริการต่างๆ แก่ลูกค้า
 • Reservation Agent (พนักงานรับจองห้องพัก) รับและจัดการการจองห้องพัก

2. แผนกทำความสะอาด (Housekeeping)

 • Housekeeper (พนักงานทำความสะอาด) ทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง
 • Housekeeping Supervisor (หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทำความสะอาด (⭐ ดูตัวอย่าง JD)

3. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)

 • Waiter/Waitress (พนักงานเสิร์ฟ) เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
 • Bartender (พนักงานบาร์) เตรียมและเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • Chef (พ่อครัว/แม่ครัว) เตรียมอาหารและดูแลครัว (⭐ ดูตัวอย่าง JD)
 • Sous Chef (เชฟผู้ช่วย) ช่วยงานเชฟหลักและดูแลครัวในบางส่วน

4. แผนกจัดเลี้ยงและอีเว้นท์ (Banquet and Events)

 • Banquet Coordinator (ผู้ประสานงานจัดเลี้ยง) วางแผนและจัดการงานเลี้ยงและอีเว้นท์
 • Event Planner (นักวางแผนงานอีเว้นท์) วางแผนและจัดการงานอีเว้นท์ต่างๆ (⭐ ดูตัวอย่าง JD)

5. แผนกดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance and Engineering)

 • Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง) ซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงแรม
 • Chief Engineer (หัวหน้าวิศวกร) ดูแลและควบคุมงานบำรุงรักษาทั้งหมดในโรงแรม (⭐ ดูตัวอย่าง JD)

6. แผนกการตลาดและการขาย (Sales and Marketing)

 • Sales Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย) วางแผนและจัดการงานขายห้องพักและบริการต่างๆ
 • Marketing Coordinator (ผู้ประสานงานการตลาด) วางแผนและจัดการกิจกรรมทางการตลาด

7. แผนกบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)

 • Accountant (พนักงานบัญชี) จัดการและบันทึกข้อมูลทางการเงิน ( ดูตัวอย่าง JD)
 • Finance Manager (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน) ควบคุมและวางแผนการเงินของโรงแรม

8. แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

 • HR Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ดูแลการจ้างงานและการบริหารจัดการพนักงาน (⭐ ดูตัวอย่าง JD)
 • Training Coordinator (ผู้ประสานงานฝึกอบรม) วางแผนและจัดการการฝึกอบรมพนักงาน

9. แผนกรักษาความปลอดภัย (Security)

 • Security Officer (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ดูแลความปลอดภัยในโรงแรม (⭐ ดูตัวอย่าง JD)
 • Security Manager (ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ควบคุมและวางแผนการรักษาความปลอดภัย

10. ฝ่ายบริหาร (Management)

 • Hospitality Manager (ผู้จัดการฝ่ายการต้อนรับ) ดูแลการดำเนินงานประจำวันของโรงแรม รีสอร์ท (⭐ ดูตัวอย่าง JD)

ตำแหน่งเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและทำให้การดำเนินงานของโรงแรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


ตัวอย่าง Job Description และ KPI ของงานโรงแรม
ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง