Tag: ตัวอย่าง KPI

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager

  ตำแหน่ง Accounting Manager, หรือเรียกอีกชื่อว่า Senior Accountant or Financial Manager เป็นตำแหน่งระดับ senior-level ที่รับผิดชอบในการดูแลหน่วยงานด้านการเงินในองค์กร มักจะมี Job Description ดังต่อไปนี้: Photo by krakenimages on Unsplash 1. Financial Planning and Budgeting: Develops and implements financial plans, budgets, and forecasts to ensure the company’s financial goals are met. 2. Accounting Operations Management: Oversees day-to-day accounting operations, including accounts payable, accounts receivable,…

 • ตัวอย่าง Job Description : 3D Artist

  ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่งงาน 3D artist (3D visual effects artist or 3D modeler) Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash 1. Modeling: สร้างโมเดล 3D ที่ละเอียดและมีความสมจริงตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสร้างแบบจำลองของตัวละคร สิ่งของ และสภาพแวดล้อม 2. Texturing: การเพิ่มรายละเอียดพื้นผิว สี และวัสดุให้กับโมเดล 3D 3. Lighting: การตั้งค่าแสงสำหรับฉาก ตัวละคร หรือวัตถุต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่ต้องการ 4. Animation: สร้างแอนิเมชั่น 3D สำหรับตัวละครและองค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม 5. Rendering: การสร้างภาพหรือวิดีโอที่สมจริงจากฉาก 3D โดยใช้ซอฟต์แวร์และเทคนิคการเรนเดอร์ต่าง ๆ 6. Compositing: ผสมองค์ประกอบ…

 • ตัวอย่าง Job Description : 3D Animator

  JD ของตำแหน่งงาน 3D Animator มักจะระบุความต้องการของพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติสำหรับโปรเจคต่าง ๆ รวมถึงเกม, ภาพยนตร์, และโฆษณา ผู้ที่สนใจจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะด้านเทคนิคที่ดีเยี่ยม Photo by Mo Eid: https://www.pexels.com/photo/person-in-black-shirt-walking-on-sand-8347501/ ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่งงาน 3D Animator: 1. Conceptualize and design: พัฒนาแนวคิดสำหรับการออกแบบตัวละคร, อุปกรณ์ประกอบฉาก และสภาพแวดล้อมตามบท, สตอรีบอร์ด หรือคำสั่งการ 2. Modeling: สร้างโมเดลสามมิติของตัวละคร, วัตถุ และสภาพแวดล้อมโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) หรือเครื่องมือทำโมเดล 3D เช่น Maya, Blender, หรือ ZBrush 3. Texturing and shading: ใส่พื้นผิว, สี และเอฟเฟกต์แสงให้กับโมเดล 3D เพื่อให้มีความสมจริง 4.…

 • ตัวอย่าง KPI ของแผนกการเงิน

  KPI (Key Performance Indicators) หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและติดตามผลการดำเนินงานของแผนกหรือองค์กร ซึ่งสำหรับแผนกการเงิน KPI สามารถเน้นได้ทั้งด้านการเงินและด้านการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร ตัวอย่างของ KPI ที่น่าสนใจสำหรับแผนกการเงินได้แก่ KPI ของแผนกการเงินอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ควรทำการปรับแต่งและเลือกใช้ KPI ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานและเป้าหมายของแผนกการเงินเองโดยเฉพาะเท่านั้นนะคะ

 • ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน มีอะไรบ้าง

  ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน หรือดัชนีชี้วัดผลงานของผู้บริหาร คือตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของการบริหารงาน การนำทีม และการสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ภาระกิจ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายหรือแผนก ตัวอย่างของ Key Performance Indicators (KPIs) ที่อาจจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานได้แก่: KPIs เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างแรกที่อาจจะถูกใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานและทีมที่เขานำ การเลือก KPIs ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กรและทีมในแต่ละกรณีในองค์กรนั้นๆ อีกทั้งยังควรมีการตรวจสอบและปรับปรุง KPIs เพื่อให้เข้ากับบริบทและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย การวิเคราะห์และการปรับปรุง KPIs เป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้งานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทีมในองค์กร ถ้าสนใจระบบประเมินผลที่ช่วยให้คุณวัดผลงานในองค์กรได้อย่างง่ายๆ ติดต่อเราได้ที่นี่

 • สร้างระบบประเมินผลงานของพนักงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

  การประเมินผลงานของพนักงานเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การประเมินผลงานไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ และความก้าวหน้าของพนักงาน แต่ยังช่วยให้พนักงานทราบถึงความคาดหวัง ความสำเร็จ และความต้องการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้การประเมินผลงานยังเป็นเครื่องมือในการให้รางวัล การเลื่อนตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือน และการวางแผนการพัฒนาทักษะของพนักงาน อย่างไรก็ตามการสร้างระบบประเมินผลงานของพนักงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร ความต้องการของพนักงาน และเทคโนโลยีที่มีอยู่ หากคุณใช้ระบบประเมินผลงานที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงาน การร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนั้นคุณต้องรู้วิธีการสร้างระบบประเมินผลงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ในบทความนี้ เราจะอธิบายหลักการและขั้นตอนในการสร้างระบบประเมินผลงานของพนักงาน และวิธีการปรับระบบประเมินผลงานให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้เรายังจะอธิบายประโยชน์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการใช้ระบบประเมินผลงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ การสร้างระบบประเมินผลงานของพนักงานมีหลักการและขั้นตอนดังนี้ การปรับระบบประเมินผลงานให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การวิเคราะห์ การทดลอง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณไม่สามารถใช้ระบบประเมินผลงานที่เหมือนกันกับองค์กรอื่นได้ เพราะธุรกิจของคุณมีลักษณะ วัตถุประสงค์ และความแตกต่างเฉพาะตัว ดังนั้นคุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการประเมินผลงานของพนักงาน ได้แก่ เรามาดูกันว่า ประโยชน์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการใช้ระบบประเมินผลงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ในตอนหน้า

 • กำหนด KPI ให้กับพนักงานในร้านอาหาร

  พนักงานที่ทำงานในร้านอาหาร ถือเป็นด่านหน้าที่จะเจอลูกค้าเป็นคนแรก ดังนั้นพนักงานที่ดีจะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการบริการให้กับลูกค้าได้ การกำหนด KPI สำหรับพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานเข้าใจความสำคัญของหน้าที่และการปฏิบัติงานของพวกเขา Photo by Vanna Phon on Unsplash ตัวอย่างของ KPI ที่เหมาะสมสำหรับพนักงานเสิร์ฟได้แก่: การกำหนด KPI ต้องถูกปรับเปลี่ยนและประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของพวกเรา เลือกเอา KPI ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของร้านเราไปใช้กันได้เลยนะคะ