Category: OKRs

 • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Sale Support

  บทบาทของผู้ช่วยด้านการขายหรือ Sales Support professional, หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Sales Assistant,โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ทีมขาย ช่วยเหลือลูกค้า และผู้มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อนั้นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย จะมีตัวอย่างหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ Photo by Scott Graham on Unsplash 1. Customer Service: ตอบคำถามลูกค้า, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2. Sales Support: ช่วยซัพพอร์ตทีมขายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่ง และข้อมูลอื่นๆที่นำไปใช้ในการเสนอราคา 3. Lead Generation: ตรวจสอบคุณภาพของลีดที่เติดต่อเข้ามา สามารถระบุได้ว่ารายไหนมีโอกาสที่จะปิดการขายได้ ส่งต่อลีดที่มีโอกาสสูงให้กับทีมขายทำการปิดการขาย 4. Data Entry: บันทึกขัอมูลลูกค้าให้ถูกต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ 5. Research and Analysis: หาข้อมูลทำการวิจัยตลาด, วิเคราะห์แนวโน้มการขาย และนำเอาข้อมูลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์การขาย 6. Communication: สื่อสารกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ อย่างโทรศัพท์ อีเมล์ แชท ให้มีประสิทธิภาพ…

 • ตัวอย่าง Job Description : 3D Designer Support Manager

  หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. Technical Support: Provide expert technical assistance to 3D designers, troubleshoot issues, and resolve problems related to 3D modeling software, rendering engines, and other relevant tools.2. Design Process Optimization: Analyze workflows, identify bottlenecks, and suggest improvements to streamline design processes, reducing errors and increasing productivity.3. Training and Mentoring: Develop and deliver training sessions, workshops,…

 • ประเมินผลงานพนักงาน มีแบบไหนบ้าง

  การประเมินผลงานของพนักงาน หรือที่เรียกกันว่า Performance Appraisal ในองค์กรมีหลายรูปแบบ และวิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจและองค์กร รูปแบบการประเมินผลงานของพนักงานที่มีการเอามาใช้กันบ่อยๆ ได้แก่: นอกเหนือจากนี้แล้ว ในบางองค์กรเรายังอาจจะเห็นการนำเอารูปแบบการประเมินใหม่ๆอย่าง OKRs หรือ Rubric มาใช้กันได้อีก ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบการประเมินผลงานที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ, วัตถุประสงค์ของการประเมิน และวัฒนธรรมองค์กร การใช้วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยให้การประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 • ตัวอย่าง Job Description : 3D Animator

  JD ของตำแหน่งงาน 3D Animator มักจะระบุความต้องการของพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติสำหรับโปรเจคต่าง ๆ รวมถึงเกม, ภาพยนตร์, และโฆษณา ผู้ที่สนใจจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะด้านเทคนิคที่ดีเยี่ยม Photo by Mo Eid: https://www.pexels.com/photo/person-in-black-shirt-walking-on-sand-8347501/ ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่งงาน 3D Animator: 1. Conceptualize and design: พัฒนาแนวคิดสำหรับการออกแบบตัวละคร, อุปกรณ์ประกอบฉาก และสภาพแวดล้อมตามบท, สตอรีบอร์ด หรือคำสั่งการ 2. Modeling: สร้างโมเดลสามมิติของตัวละคร, วัตถุ และสภาพแวดล้อมโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) หรือเครื่องมือทำโมเดล 3D เช่น Maya, Blender, หรือ ZBrush 3. Texturing and shading: ใส่พื้นผิว, สี และเอฟเฟกต์แสงให้กับโมเดล 3D เพื่อให้มีความสมจริง 4.…

 • ตัวอย่าง OKRs ขององค์กร

  การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (OKRs) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนและประเมินผลในองค์กร ด้วยความชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการวัดความสำเร็จ เราสามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นตอน Photo by engin akyurt on Unsplash เรามาชมตัวอย่าง OKRs ขององค์กรเพื่อเข้าใจการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับกัน ผลการประเมิน: การใช้ OKRs ในบริษัท ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นสู่เป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการสื่อสารและการพัฒนาทีมงานในทุกๆ ด้านของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจสำหรับการวางแผนในปีถัดไป

 • ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

  by

  in

  ปัจจุบัน หลายๆคน คงมีการนำเอา OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการทำงานของทีมและให้การชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย มาใช้กันในองค์กร โดยเฉพาะในงานทรัพยากรบุคคล OKRs เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำ OKRs ที่เกี่ยวพันกันกับวัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีดังนี้: Objectives and Key Results Details Objective 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาบุคลากร Key Result 1 เพิ่มอัตราการสำเร็จของการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานในบริษัท โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 70% เป็น 85% ภายในไตรมาสนี้ Key Result 2 ลดอัตราการลาออกจากงานลงจาก 15% เป็น 10% ในช่วงเวลา 6 เดือน Objectives and Key Results Details Objective 2 สร้างบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน Key…

 • แนะนำตัวกันกับบล้อกแรกของ EsteeMATE กันค่ะ!

  บล้อกนี้เกิดขึ้นจากไอเดียของทีมงาน EsteeMATE ที่คิดว่าเราน่าจะมีพื้นที่คุยกันเรื่องการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินโดยอาศัย KPI หรือ OKRs โดยจะมีเนื้อหาที่ทางทีมเราได้นำเอามาจากประสบการณ์การทำงานในฟิลด์นี้ มาแบ่งกันกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย ประมาณนี้กันค่ะ Photo by airfocus on Unsplash โดยเนื้อหาที่ทางเรารวบรวมกันมาใส่ในบล้อกนี้จะมี ประมาณนี้ค่ะ เราหวังว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เราเอามาแชร์กันนั้น สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการนี้มากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาส่วนตัวและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะ!