Category: evaluation

 • ฟีเจอร์ของระบบ Performance Management System

  ระบบ Performance Management System (PMS) ที่ดีเป็นอย่างไร หลายๆคนคงเคยมีคำถามแบบนี้ วันนี้เรามาดูกันว่าระบบ PMS ที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง Photo by krakenimages on Unsplash Goal Setting and Alignment: ให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป้าหมาย ให้เป็นแบบ SMART ได้ (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time bound) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร Continuous Feedback: ระบบมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ระหว่างพนักงานและผู้จัดการ ฟังก์ชั่นดังกล่าวจะช่วยทำให้สามารถอภิปรายประสิทธิภาพการทำงานและโอกาสในการฝึกสอนได้อย่างง่ายดาย Performance Reviews: ระบบจะต้องมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบหรือประเมินประสิทธิภาพเป็นระยะๆ ภายในแอป โดยมีเกณฑ์การประเมินและระดับการให้คะแนนที่ปรับแต่งตามความเหมาะสมได้ 360-Degree Feedback: มีกลไกในการรวบรวมคำติชมจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองแบบองค์รวมของประสิทธิภาพของพนักงาน Performance Analytics: ระบบทีดีจะต้องสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุคคลและทีมผ่าน แดชบอร์ดประสิทธิภาพ และรายงาน Development Plans:…

 • ตัวอย่าง Job Description : 3D Designer Support Manager

  หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. Technical Support: Provide expert technical assistance to 3D designers, troubleshoot issues, and resolve problems related to 3D modeling software, rendering engines, and other relevant tools.2. Design Process Optimization: Analyze workflows, identify bottlenecks, and suggest improvements to streamline design processes, reducing errors and increasing productivity.3. Training and Mentoring: Develop and deliver training sessions, workshops,…

 • ประเมินผลงานพนักงาน มีแบบไหนบ้าง

  การประเมินผลงานของพนักงาน หรือที่เรียกกันว่า Performance Appraisal ในองค์กรมีหลายรูปแบบ และวิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจและองค์กร รูปแบบการประเมินผลงานของพนักงานที่มีการเอามาใช้กันบ่อยๆ ได้แก่: นอกเหนือจากนี้แล้ว ในบางองค์กรเรายังอาจจะเห็นการนำเอารูปแบบการประเมินใหม่ๆอย่าง OKRs หรือ Rubric มาใช้กันได้อีก ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบการประเมินผลงานที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ, วัตถุประสงค์ของการประเมิน และวัฒนธรรมองค์กร การใช้วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยให้การประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 • ตัวอย่าง Job Description : 3D Animator

  ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่งงาน 3D Animator: 1. Conceptualize and design: Develop ideas for character designs, props, and environments based on script, storyboard, or direction.2. Modeling: Create three-dimensional models of characters, objects, and environments using computer-aided design (CAD) software or 3D modeling tools like Maya, Blender, or ZBrush.3. Texturing and shading: Apply textures, colors, and lighting…

 • 10 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ KPI (ตอน 2)

  เรามาต่อกันที่ 5 อันดับที่เหลือเลย ถ้าใครยังไม่ได้อ่านตอน 1 สามารถกดดูได้ที่ลิงค์นี้ คำถามที่พบบ่อยอันดับ 6: ฉันจะติดตามและวัดผล KPI ได้อย่างไร คำตอบ: การติดตามและวัดผล KPI นั้น เราจะใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานทางการเงิน แบบฟอร์มคำติชมของลูกค้า หรือซอฟต์แวร์การจัดการระบบประเมินผลอย่าง EsteeMATE เพื่อติดตามวัดผลอย่างง่ายๆ แนวปฏิบัติ: สร้างโปรเซสในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้แดชบอร์ด แผนภูมิ หรือตารางเพื่อแสดงภาพข้อมูล KPI ของคุณให้เข้าใจง่าย และครบถ้วน คำถามที่พบบ่อยอันดับ 7: ควรทบทวน KPI กันบ่อยแค่ไหน? คำตอบ: ทบทวน KPI เป็นประจำ (เช่น รายเดือน รายไตรมาส) เพื่อติดตามความคืบหน้าและปรับเป้าหมายตามความจำเป็น แนวปฏิบัติ: กำหนดเวลาเพื่อตรวจสอบเป็นประจำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ KPI ใช้โอกาสนี้เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ คำถามที่พบบ่อยอันดับ 8: ทำยังไงถ้า KPI ที่ใช้อยู่ไม่เวิร์ค? คำตอบ: หาก…

 • 10 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ KPI

  คำถามข้อที่พบบ่อยมาเป็นอันดับ 1: KPI คืออะไร คำตอบ: KPI คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เราใช้ KPI เพื่อประเมินและติดตามประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง โดยมีแนวทางในการนำเอาไปใช้ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับองค์กรของคุณ จากนั้นระบุตัวชี้วัด หรือ KPI ที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คำถามที่พบบ่อยอันดับ 2: เหตุใด KPI จึงมีความสำคัญ คำตอบ: KPI ช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญที่สุด อีกทั้งทำให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนอีกด้วย คำถามที่พบบ่อยอันดับ 3: จะเลือก KPI ที่เหมาะสมได้อย่างไร คำตอบ: KPI ที่ดี จะต้องเกี่ยวข้อง, วัดผลได้, บรรลุได้, มีความสมจริง และมีกำหนดเวลา (SMART) เพื่อให้แน่ใจได้ว่า KPI นั้นถูกตั้งขึ้นมาอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ แนวทาง: ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรของคุณเพื่อระบุด้านประสิทธิภาพหลัก จากนั้นเลือกเมตริกจำนวนนึงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายด้านนั้นมากที่สุด คำถามที่พบบ่อยอันดับ 4: ตัวอย่างของ KPI ที่ดีคืออะไร คำตอบ: ตัวอย่างของ KPI ที่ดี…

 • ตัวอย่าง OKRs ขององค์กร

  การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (OKRs) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนและประเมินผลในองค์กร ด้วยความชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการวัดความสำเร็จ เราสามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นตอน Photo by engin akyurt on Unsplash เรามาชมตัวอย่าง OKRs ขององค์กรเพื่อเข้าใจการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับกัน ผลการประเมิน: การใช้ OKRs ในบริษัท ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นสู่เป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการสื่อสารและการพัฒนาทีมงานในทุกๆ ด้านของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจสำหรับการวางแผนในปีถัดไป

 • ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

  by

  in

  ปัจจุบัน หลายๆคน คงมีการนำเอา OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการทำงานของทีมและให้การชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย มาใช้กันในองค์กร โดยเฉพาะในงานทรัพยากรบุคคล OKRs เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำ OKRs ที่เกี่ยวพันกันกับวัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีดังนี้: Objectives and Key Results Details Objective 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาบุคลากร Key Result 1 เพิ่มอัตราการสำเร็จของการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานในบริษัท โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 70% เป็น 85% ภายในไตรมาสนี้ Key Result 2 ลดอัตราการลาออกจากงานลงจาก 15% เป็น 10% ในช่วงเวลา 6 เดือน Objectives and Key Results Details Objective 2 สร้างบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน Key…

 • แบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์

  การประเมินโปรโมทเซลส์ เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ แบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์เป็นเครื่องมือที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารสามารถทราบถึงปัญหาและโอกาสที่มีอยู่ และช่วยให้ทีมขายพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถในการทำงานได้อย่างเหมาะสม Photo by krakenimages on Unsplash จุดประสงค์ของแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์ ส่วนประกอบสำคัญของแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์: การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการขาย การประเมินโปรโมทเซลส์เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ผู้จัดการสามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า และสามารถวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การขายได้อย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้น การสร้างแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนประกอบสำคัญของแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์ที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการขายของธุรกิจ: การใช้แบบฟอร์มประเมินโปรโมทเจ้าหน้าที่ด้านการขาย ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ดีในองค์กรและส่งเสริมพัฒนาการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการมีแบบฟอร์มที่เหมาะสมและสมบูรณ์ องค์กรจะสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เติบโตและยั่งยืนได้ในระยะยาว

 • ตัวอย่าง KPI สำหรับฝ่ายขาย

  KPI (Key Performance Indicators) หรือตัวชี้วัดผลสำคัญสำหรับฝ่ายขายมีหลากหลายอย่าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ดังนี้คือตัวอย่างของ KPI สำหรับฝ่ายขาย: Photo by Austin Distel on Unsplash KPI เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นและอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมตามความต้องการของธุรกิจและกลยุทธ์การขายของบริษัทโดยตรง.