Tag: ประเมินผล

 • ตัวอย่าง Job Description : 3D Animator

  JD ของตำแหน่งงาน 3D Animator มักจะระบุความต้องการของพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติสำหรับโปรเจคต่าง ๆ รวมถึงเกม, ภาพยนตร์, และโฆษณา ผู้ที่สนใจจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะด้านเทคนิคที่ดีเยี่ยม Photo by Mo Eid: https://www.pexels.com/photo/person-in-black-shirt-walking-on-sand-8347501/ ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่งงาน 3D Animator: 1. Conceptualize and design: พัฒนาแนวคิดสำหรับการออกแบบตัวละคร, อุปกรณ์ประกอบฉาก และสภาพแวดล้อมตามบท, สตอรีบอร์ด หรือคำสั่งการ 2. Modeling: สร้างโมเดลสามมิติของตัวละคร, วัตถุ และสภาพแวดล้อมโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) หรือเครื่องมือทำโมเดล 3D เช่น Maya, Blender, หรือ ZBrush 3. Texturing and shading: ใส่พื้นผิว, สี และเอฟเฟกต์แสงให้กับโมเดล 3D เพื่อให้มีความสมจริง 4.…

 • ตัวอย่าง OKRs ขององค์กร

  การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (OKRs) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนและประเมินผลในองค์กร ด้วยความชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการวัดความสำเร็จ เราสามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นตอน Photo by engin akyurt on Unsplash เรามาชมตัวอย่าง OKRs ขององค์กรเพื่อเข้าใจการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับกัน ผลการประเมิน: การใช้ OKRs ในบริษัท ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นสู่เป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการสื่อสารและการพัฒนาทีมงานในทุกๆ ด้านของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจสำหรับการวางแผนในปีถัดไป

 • ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน มีอะไรบ้าง

  ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน หรือดัชนีชี้วัดผลงานของผู้บริหาร คือตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของการบริหารงาน การนำทีม และการสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ภาระกิจ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายหรือแผนก ตัวอย่างของ Key Performance Indicators (KPIs) ที่อาจจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานได้แก่: KPIs เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างแรกที่อาจจะถูกใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานและทีมที่เขานำ การเลือก KPIs ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กรและทีมในแต่ละกรณีในองค์กรนั้นๆ อีกทั้งยังควรมีการตรวจสอบและปรับปรุง KPIs เพื่อให้เข้ากับบริบทและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย การวิเคราะห์และการปรับปรุง KPIs เป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้งานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทีมในองค์กร ถ้าสนใจระบบประเมินผลที่ช่วยให้คุณวัดผลงานในองค์กรได้อย่างง่ายๆ ติดต่อเราได้ที่นี่

 • กำหนด KPI ให้กับพนักงานในร้านอาหาร

  พนักงานที่ทำงานในร้านอาหาร ถือเป็นด่านหน้าที่จะเจอลูกค้าเป็นคนแรก ดังนั้นพนักงานที่ดีจะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการบริการให้กับลูกค้าได้ การกำหนด KPI สำหรับพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานเข้าใจความสำคัญของหน้าที่และการปฏิบัติงานของพวกเขา Photo by Vanna Phon on Unsplash ตัวอย่างของ KPI ที่เหมาะสมสำหรับพนักงานเสิร์ฟได้แก่: การกำหนด KPI ต้องถูกปรับเปลี่ยนและประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของพวกเรา เลือกเอา KPI ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของร้านเราไปใช้กันได้เลยนะคะ

 • Skill กับ Competency ต่างกันอย่างไร

  สวัสดีค่ะกลางเดือนกันค่ะทุกคน เพื่อนๆ สาย HRD เคยสงสัยกันไหมคะว่า คำว่า “Skill” และ “competency” แตกต่างกันอย่างไร ทั้งสองคำนี้เป็นคำศัพท์ที่มั่นใจเลยว่า พวกเราได้ยินกันบ่อยมากเมื่อพูดถึงงานประเมินผลพนักงาน ฟังเผินๆแล้วก็นึกไปว่ามันคือสิ่งเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีความแตกต่างกันนะคะ Photo by Brooke Cagle on Unsplash ดังนั้น ทักษะ (Skill) เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ง่ายและมักเกี่ยวกับการกระทำที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่ความสามารถ (Competency) เป็นสิ่งที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสำคัญในการทำงานอย่างมีเหตุผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ในบางหน่วยงานได้มองเห็นถึงความสำคัญของการนำเอา Skill และ Competency มาใช้ในการจ้างงานหรือการพัฒนาการทำงานของบุคคลกันเลยทีเดียว

 • ข้อดีของการประเมินผลงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  Photo by CoWomen on Unsplash การประเมินผลงานของพนักงานมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทำงานและสร้างบรรยากาศองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีสมดุลต่อการทำงานของทีมโดยรวม การประเมินผลช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงความคาดหวังและความเป็นไปได้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในองค์กรอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนในที่สุด.