10 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ KPI

คำถามข้อที่พบบ่อยมาเป็นอันดับ 1: KPI คืออะไร

คำตอบ: KPI คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เราใช้ KPI เพื่อประเมินและติดตามประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

โดยมีแนวทางในการนำเอาไปใช้ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับองค์กรของคุณ จากนั้นระบุตัวชี้วัด หรือ KPI ที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 2: เหตุใด KPI จึงมีความสำคัญ

คำตอบ: KPI ช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญที่สุด อีกทั้งทำให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 3: จะเลือก KPI ที่เหมาะสมได้อย่างไร

คำตอบ: KPI ที่ดี จะต้องเกี่ยวข้อง, วัดผลได้, บรรลุได้, มีความสมจริง และมีกำหนดเวลา (SMART) เพื่อให้แน่ใจได้ว่า KPI นั้นถูกตั้งขึ้นมาอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ

แนวทาง: ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรของคุณเพื่อระบุด้านประสิทธิภาพหลัก จากนั้นเลือกเมตริกจำนวนนึงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายด้านนั้นมากที่สุด

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 4: ตัวอย่างของ KPI ที่ดีคืออะไร

คำตอบ: ตัวอย่างของ KPI ที่ดี ได้แก่ อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย การให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการลาออกของพนักงาน หรือการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

แนวทางในการเลือก KPI ที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ: เลือก KPI ที่มีความหมายต่อองค์กรของคุณและพนักงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นร้านค้าปลีก รายได้จากการขายอาจเป็น KPI ที่สำคัญที่สุด

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 5: ฉันจะกำหนดเป้าหมาย KPI ได้อย่างไร

คำตอบ: กำหนดเป้าหมายเฉพาะ วัดผลได้ บรรลุผลได้ สมจริง และมีขอบเขตเวลา (SMART) สำหรับแต่ละ KPI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ

แนวปฏิบัติ: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ ใช้ข้อมูลจากช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อแจ้งการตั้งเป้าหมาย

เดี๋ยวเรามาต่อกันกับ อีก 5 อันดับที่เหลือในตอนหน้ากัน