10 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ KPI (ตอน 2)

เรามาต่อกันที่ 5 อันดับที่เหลือเลย ถ้าใครยังไม่ได้อ่านตอน 1 สามารถกดดูได้ที่ลิงค์นี้

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 6: ฉันจะติดตามและวัดผล KPI ได้อย่างไร

คำตอบ: การติดตามและวัดผล KPI นั้น เราจะใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานทางการเงิน แบบฟอร์มคำติชมของลูกค้า หรือซอฟต์แวร์การจัดการระบบประเมินผลอย่าง EsteeMATE เพื่อติดตามวัดผลอย่างง่ายๆ

แนวปฏิบัติ: สร้างโปรเซสในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้แดชบอร์ด แผนภูมิ หรือตารางเพื่อแสดงภาพข้อมูล KPI ของคุณให้เข้าใจง่าย และครบถ้วน

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 7: ควรทบทวน KPI กันบ่อยแค่ไหน?

คำตอบ: ทบทวน KPI เป็นประจำ (เช่น รายเดือน รายไตรมาส) เพื่อติดตามความคืบหน้าและปรับเป้าหมายตามความจำเป็น

แนวปฏิบัติ: กำหนดเวลาเพื่อตรวจสอบเป็นประจำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ KPI ใช้โอกาสนี้เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 8: ทำยังไงถ้า KPI ที่ใช้อยู่ไม่เวิร์ค?

คำตอบ: หาก KPI ทำงานได้ไม่ดี ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและพัฒนาแผนเพื่อปรับปรุง ปรับเป้าหมายหรือกระบวนการตามความจำเป็น

แนวทาง: ระบุสาเหตุที่แท้จริงของประสิทธิภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานและดำเนินการแก้ไข เช่น หากยอดขายลดลง ให้พิจารณาปรับราคาหรือกลยุทธ์ทางการตลาด

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 9: KPI มีจำนวนมากเกินไปดีมั้ย?

คำตอบ: ใช่ การมี KPI มากเกินไปอาจทำให้การวิเคราะห์หยุดชะงักและทำให้เราพลาดสิิ่งที่สำคัญได้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่จำนวน KPI ที่ไม่มากเกินไป (ไม่ควรเกิน 4-5 ตัว)

แนวทาง: จัดลำดับความสำคัญ KPI ของคุณตามความสำคัญและความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ อะไรไม่จำเป็นไม่ต้องใช้

คำถามที่พบบ่อยอันดับ 10: จะสื่อสาร KPI ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

คำตอบ: เราจะต้องสื่อสาร KPI อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอกับผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แอพลิเคชั่นช่วย หรือแผนภูมิหรือตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจว่าตัวชี้วัดหมายถึงอะไร และมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร

แนวทาง: พัฒนาข้อความที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับ KPI และความสำคัญของ KPI ใช้โอกาสนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความสำคัญของการติดตาม KPI