วิธีการเพิ่มแบบประเมินให้กับพนักงานแบบกลุ่ม

ในกรณีที่เราได้มีการสร้างสูตรการคำนวณแบบประเมินไว้แล้ว เราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลแบบประเมินดังกล่าวให้กับพนักงานแบบทีละหลายๆคนได้ โดยการไปที่ Calculation Formula นั้นๆ และกดปุ่มเลือก Multi Assign

กดเลือกงวดการประเมิน และ พนักงานที่ต้องการให้ใช้แบบประเมินนี้

หลังจากนั้นให้กด Save เพื่อทำการบันทึก

ระบบจะทำการสร้างแบบประเมินที่ใช้สูตรการคำนวณนี้ให้กับพนักงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

ในกรณีที่พนักงานคนดังกล่าวมีแบบประเมินที่ใช้ในงวดเดียวกันอยู่แล้ว ระบบจะสร้างแบบประเมินให้กับพนักงานคนดังกล่าว เราจะต้องไปทำการลบแบบประเมินที่ไม่ต้องการทิ้งไปเอง