คู่มือการใช้งานสำหรับพนักงาน

เริ่มต้นใช้งาน

เราสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการเปิด Browser เช่น Google Chrome หรือ Microsoft Edge หลังจากนั้น ให้พิมพ์ URL ที่ได้รับจากอีเมล์แจ้งเริ่มต้นการใช้งานระบบ


การล้อกอิน

เมื่อคุณเข้ามาถึงหน้าแรกแล้ว ให้กดปุ่ม Log in เพื่อเข้าไปยังหน้าใส่ข้อมูล Username และ Password โดยคุณสามารถใส่ Username และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หลังจากนั้นให้กดปุ่ม LOGIN

สามารถติ๊กในช่อง Remember me ให้ระบบทำการจดจำยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ใส่ไป เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูล Username และ Password ทุกครั้ง

ในกรณีที่คุณลืมพาสเวิร์ด คุณสามารถกดปุ่ม Forgot your password? เพื่อแจ้งความต้องการให้รีเซ้ตพาสเวิร์ดได้


หน้าจอ Inbox

หลังจากที่ Login เข้ามาแล้ว เราจะมาถึงหน้าจอ Inbox ที่แสดงแบบประเมินที่รอให้เราทำการประเมิน

โดยแบบประเมินจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก My Assessment คือแบบประเมินของพนักงานคนนั้นที่กำลังรอให้เราเข้าไปประเมินตัวเองอยู่

พนักงานสามารถเข้าไปประเมินได้โดยการคลิกที่ ปุ่ม Self Evaluate ด้านขวาของแบบประเมิน

หลังจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม Evaluate ด้านล่างของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่ต้องการให้คะแนน

หลังจากที่ทำการประเมินครบทุก KPI แล้ว ให้กดปุ่ม Finish the Self Evaluation เพื่อส่งไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการประเมินขั้นต่อไป


หน้าจอ History

ในหน้านี้ จะเป็นการแสดงประวัติการประเมิน โดยเราจะสามารถดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้


หน้าจอ Reset Password

พนักงานสามารถแก้ไขพาสเวิร์ดของตัวเองได้