Tag: ตัวอย่าง KPI 3D Artist

  • ตัวอย่าง Job Description : 3D Artist

    ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่งงาน 3D artist (3D visual effects artist or 3D modeler) Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash 1. Modeling: สร้างโมเดล 3D ที่ละเอียดและมีความสมจริงตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสร้างแบบจำลองของตัวละคร สิ่งของ และสภาพแวดล้อม 2. Texturing: การเพิ่มรายละเอียดพื้นผิว สี และวัสดุให้กับโมเดล 3D 3. Lighting: การตั้งค่าแสงสำหรับฉาก ตัวละคร หรือวัตถุต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่ต้องการ 4. Animation: สร้างแอนิเมชั่น 3D สำหรับตัวละครและองค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม 5. Rendering: การสร้างภาพหรือวิดีโอที่สมจริงจากฉาก 3D โดยใช้ซอฟต์แวร์และเทคนิคการเรนเดอร์ต่าง ๆ 6. Compositing: ผสมองค์ประกอบ…